انتخاب کفپوش مناسب برای اتاق خواب

قبل از انتخاب یک کفپوش مسائل زیادی فکر مشتریان و طراحان دکوراسیون را درگیر می کند و سوال های زیادی در ذهن شکل می گیرد .

انتخاب کاغذ دیواری ایده آل

سبک و رنگ کاغذ دیواری که شما انتخاب میکنید باید با سبک بقیه دکوراسیون و فضای شما هماهنگی و مطابقت داشته باشد و به طور طبیعی با رنگ پرده ، کفپوش و همچنین مبلمان خانه در ارتباط باشد .